Copyright 2021 - ศูนย์พยาบาลทองเนอสเซอรี่โฮม

 

  บริการจัดส่งเจ้าหน้าที่ดูแลผู้ป่วยสูงอายุ

 • ดูแลผู้สูงอายุที่ช่วยเหลือตัวเองได้และไม่ได้ 
 • ผู้สูงอายุที่ป่วยเป็นอัลไซเมอร์ 
 • ผู้ป่วยเรื้อรังในระยะพักฟื้น
 • ผู้ป่วยอัมพฤกษ์อัมพาตทำกายภาพบำบัด และแผลกดทับ
 • ผู้ป่วยที่ให้อาหารทางสายยาง เคาะปอด ดูดเสมหะ ให้ออกซิเจน พ่นยา 
 • และดูแลในส่วนเสื้อผ้า อาหาร  และบริเวณที่ผู้ป่วยอยู่อาศัย

      

---------------------------------------------------------------------------

 บริการจัดส่ง พี่เลี้ยงเด็ก

 • อาบน้ำ ให้นม ดูแลเรื่องอาหาร พาน้องเข้านอน
 • เล่นกับน้องดูแลเสริมทักษะการพัฒนาของเด็กในแต่ละช่วงวัย
 • ปฐมพยาบาลเบื้องต้น เช่น การวัดไข้+เช็ดตัว (ในกรณีน้องไม่สบาย)
 • ทำความสะอาดห้องนอนของน้องและอุปกรณ์เครื่องเล่นต่างๆ

     

----------------------------------------------------------------------------

  แม่บ้าน-แม่ครัว

 • ดูแลความสะอาดเรียบร้อยภายในและบริเวณบ้านโดยรอบ
 • ทำความสะอาดห้องน้ำ ทิ้งขยะ
 • ไปจ่ายตลาดเตรียมอาหาร
 • คอยดูแลรับใช้ผู้เป็นนายจ้างตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย


                   

Search

f t g m